DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Tepelné čerpadlo země – voda

Tepelné čerpadlo země-voda je zařízení, které využívá geotermální energii uloženou v zemi a vodu k vytápění a chlazení budov. Tento typ přeměňuje nízkoteplotní tepelné energie země a vody na vyšší teplotu pro vytápění budov. Mezi výhody tohoto čerpadla patří možnost vytápění i chlazení po celý rok nebo vysoká tepelná účinnost. Dále ekologická šetrnost, dlouhá životnost a možnost kombinace s jinými systémy. Tepelné čerpadlo země-voda využívá zemního nebo vodního zdroje tepla a chladiva, které cirkulují v tepelném systému. Typicky se využívá sonda do země nebo zdroj vody, jako je studna nebo jezero. Tepelná čerpadla země-voda dělíme na horizontální nebo svislá.

Fotovoltaika na klíč | Fotovoltaika Brno | Hromosvody