DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch odebírá teplo z venkovního prostředí pro ohřev interiéru budovy. Vnitřní vzduch ohřívá toto tepelné čerpadlo přímo bez využití topení a díky tomu má oproti jiným typům vyšší topný faktor. Hlavní výhodou typu vzduch – vzduch jsou nejnižší náklady na realizaci. Toto tepelné čerpadlo se využívá i pro chlazení a je velmi jednoduché na instalaci. Mezi doplňkové funkce této technologie patří například ionizace a čištění okolního vzduchu nebo odvlhčování. Tepelná čerpadla a fotovoltaika se mohou vzájemně doplňovat. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch patří mezi nejrozšířenější typy tepelných čerpadel, protože není nutné budovat zemní vrty nebo vrtat studny, jak je tomu u jiných typů tepelných čerpadel.

Fotovoltaika Brno