DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda je zařízení využívající vodu jako primární zdroj tepla a chladiva pro vytápění a chlazení budov. Tato tepelná čerpadla přeměňují nízkoteplotní tepelné energie z vody na vyšší teplotu vhodnou pro vytápění nebo chlazení. Tepelná čerpadla voda-voda mají výhodu využití stabilní teploty vody jako zdroje tepla, což umožňuje dosáhnout vysoké energetické účinnosti. Oproti systémům vzduch-voda mají tepelná čerpadla voda-voda stabilnější výkon po celý rok a mohou poskytovat vyšší vytápěcí výkon i v období s nižšími venkovními teplotami. Instalace tepelného čerpadla tohoto typu vyžaduje přístup k vhodnému zdroji vody. Výhodou oproti alternativním zdrojům je šetrnost k životnímu prostředí a zároveň nabízí možnost kombinace s dalšími systémy.

Fotovoltaika | Fotovoltaika Brno | Elektroinstalace