DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Tepelná elektrárna

Tepelná elektrárna vyrábí elektrickou energii přeměnou tepelné energie na mechanickou a mechanickou posléze na elektrickou. Tepelná energie vzniká chemickým procesem spalování určitého typu paliva (uhlí, topné plyny, rašelina, ropa, biomasa). Jaderné elektrárny získávají teplo štěpením uranu nebo plutonia. Účinnost přeměny energie se i v nejmodernějších elektrárnách pohybuje okolo 50%. Pod tepelné elektrárny řadíme uhelnou, plynovou nebo ropnou elektrárnu. Kromě jaderné elektrárny však využívají tepelnou energii i geotermální nebo tepelné sluneční elektrárny.

Fotovoltaika na klíč | Fotovoltaika Brno | Elektroinstalace