DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz

Pojem string označuje ve fotovoltaice řetězec sériově propojených fotovoltaických článků.  Jediný fotovoltaický článek má příliš malé napětí a výkon, a proto se jednotlivé články spojují, čímž vzniká modul nebo též panel. Spojením vícera modulů vzniká fotovoltaické pole, které se instaluje na střešní konstrukci. Pojem string se rovněž používá k označení  pro sériové propojení fotovoltaických panelů. Správné funkčnosti stringu docílíme zapojením alespoň pěti panelů. Výhodou fotovoltaiky je především šetrnost k životnímu prostředí, snížení nákladů za spotřebu energií, jednoduchá instalace, bezhlučnost provozu a nulové požadavky na obsluhu.

Elektroinstalace | Fotovoltaika Brno