DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Střídavý proud

Střídavý proud (zkráceně AC z anglického „Alternating Current“) je typ elektrického proudu, ve kterém směr toku náboje pravidelně mění svůj směr. To znamená, že elektrony (náboje) se střídavě pohybují tam a zpět po elektrickém obvodu.

Ve střídavém proudu se směr toku náboje pravidelně a cyklicky mění v čase. Tento směr způsobuje generátor střídavého proudu, který produkuje napětí, jehož polarita se periodicky mění. Střídavý proud využívají elektrické sítě pro distribuci elektrické energie. Tento způsob přenosu energie je efektivní pro dlouhodobé přenosy na velké vzdálenosti. Například v domácnostech a průmyslových objektech tento proud napájí elektrické spotřebiče a zařízení.

Fotovoltaika | Elektroinstalace | Fotovoltaika Brno