DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Střídač

Střídač je elektronické zařízení sloužící pro přeměnu stejnosměrného napětí nebo proudu na střídavý. Síťové střídače slouží pro vlastní spotřebu v rámci distribuční sítě. Hybridní střídače umí akumulovat energii do baterií nebo boileru za účelem ohřevu vody nebo pro připojení elektrocentrály. Střídače se dále dělí na jednofázové a třífázové, a to podle rozvodné soustavy. Tato zařízení se umisťují do místností se stálou teplotou bez přímého slunečního záření, a taktéž mimo obydlené části domu kvůli hlučnosti. Kromě domácností se střídače využívají i v automobilech, karavanech a na jachtách. V oblasti energetiky se střídače používají k regulaci výkonu ze solárních panelů nebo větrných turbín, aby byly synchronizovány s napětím v síti.

Fotovoltaika | Elektroinstalace