DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Stejnosměrný proud

Stejnosměrný proud (zkráceně DC z anglického „Direct Current“) je typ elektrického proudu, ve kterém směr toku náboje zůstává stále konstantní. To znamená, že elektrony (náboje) se pohybují ve stejném směru po celou dobu průchodu elektrickým obvodem.

U stejnosměrného proudu se elektrony pohybují vždy ve stejném směru, obvykle z kladného pólu (anody) do záporného pólu (katody) zdroje elektrické energie. Tento směr náboje je konstantní a nemění se během času. Velikost proudu zůstává stále konstantní, pokud nejsou změněny hodnoty napětí nebo odporu v obvodu. Stejnosměrný proud využívá mnoho oblastí v elektrotechnice, jako je například napájení baterií, elektrochemické procesy, některé druhy elektromotorů a v zařízeních, která vyžadují jednosměrný tok proudu.

Fotovoltaika | Elektroinstalace | Fotovoltaika Brno