DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Solární kolektor

Solární kolektor zpracovává sluneční energii pro vytápění, ohřev vody v domácnosti apod.  Energii přivádí po teplonosné látce do výměníku nebo přímo na požadované místo. Nejvyššího výkonu dosahují zrcadlové kolektory, které odráží sluneční energii do jednoho místa (ohniska). Sluneční záření se zachycuje na absorpční vrstvě, která zachycuje maximální počet paprsků s minimálním odrazem do okolí. K této vrstvě je přichyceno vodivým spojem potrubí, které odebírá zachycené teplo. Správně navržená solární elektrárna dokáže ušetřit až 75% nákladů na ohřev. Kolektor se stejně jako fotovoltaika umisťuje na střechy budov nebo na rozsáhlé pozemky, jako jsou pole apod. Tato technologie představuje ekologický a účinný způsob pro využití sluneční energie.

Fotovoltaika Brno | Fotovoltaika