DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Solární elektrárna

Solární elektrárna je zařízení využívající solární energii ze slunce k produkci elektrické energie. Tato forma elektrárny využívá solárních panelů k přeměně slunečního světla přímo na elektrický proud. Solární elektrárny mají různé velikosti a kapacity. Od menších systémů instalovaných na střechách budov a rodinných domů po velké solární elektrárny zabírající velkou část pozemků.  Základním stavebním kamenem solární elektrárny jsou solární panely, které obsahují solární články. Ty přeměňují sluneční světlo na stejnosměrný elektrický proud. Když je systém solární elektrárny připojen k elektrické síti, stejnosměrný proud je následně přeměněn na střídavý proud pomocí inverteru, aby bylo možné elektrickou energii použít pro napájení elektrických zařízení.

Fotovoltaika na klíč | Fotovoltaika Brno | Průmyslové instalace