DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Solární čerpadlo

Solární čerpadlo je zařízení využívající k vlastnímu pohonu energii ze slunce. Tento proces umožňuje přepravu nebo cirkulaci kapaliny (vody nebo jiných tekutin) bez nutnosti připojení k elektrické síti. Solární čerpadlo je ekologickou a energeticky úspornou alternativou k tradičním čerpadlům poháněným elektřinou z distribuční sítě.

Solární čerpadla nevyžadují složitou elektroinstalaci. Zařízení lze snadno umístit i na odlehlá místa, kde není k dispozici elektrická síť. Díky využití sluneční energie se solární čerpadla vyhýbají nákladům na elektrickou energii z distribuční sítě. Využití solární energie. snižuje emise skleníkových plynů a negativní dopad na životní prostředí.

Solární panely Praha | Fotovoltaika Brno | Fotovoltaika na klíč