Sluneční energie

Home / Slovníček pojmů / Sluneční energie

Sluneční (solární) energie patří mezi obnovitelné zdroje energie získávané ze slunečního záření. Díky přeměně na tepelnou a elektrickou energii nachází využití v elektrárnách, ale i v domácnostech. Sluneční energii lze efektivně využít pomocí solárních panelů k ohřevu vody a vytápění v domácnosti nebo přes fotovoltaické panely k výrobě elektřiny.  Výhodou fotovoltaiky a solárních panelů je možnost čerpání dotace, dlouhá životnost zařízení nebo nízké provozní náklady. Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme i vodní a větrnou energii.

Fotovoltaika na klíč | Fotovoltaika Brno