DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelný zdroj energie je nevyčerpatelný zdroj energie obnovovaný přirozenými procesy nebo lidskou činností. Představují udržitelnou a ekologicky šetrnou alternativu k fosilním palivům (ropa, uhlí, zemní plyn apod.).  Mezi příklady obnovitelných zdrojů patří zejména sluneční energie, větrná a vodní energie, biomasa nebo geotermální energie. Obnovitelné zdroje energie mají mnoho výhod, jako je snížení emisí skleníkových plynů, snižování závislosti na fosilních palivech, vytváření nových pracovních míst a podpora udržitelného rozvoje. Jejich využívání představuje důležitý krok k ochraně životního prostředí a snižování negativního dopadu na klimatické změny.

Fotovoltaika na klíč | Fotovoltaika Brno | Hromosvody