DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úsporu energií v rodinných a bytových domech. Při realizaci fotovoltaických řešení mohou domácnosti  ušetřit na nákladech až 200 000,- Kč. Výše dotované částky se liší podle jednotlivých regionů. Naši specialisté z firmy DanSo elektro vám rádi pomohou s administrativní zátěží spojenou s žádostí o dotaci. Tento program je zdrojově krytý z podílu dražeb emisních povolenek. Program Nová zelená úsporám zvyšuje energetickou účinnost budov a snižuje emise skleníkových plynů a jiných znečišťujících látek.