DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Hromosvod

Hromosvod (též nazývaný jako bleskosvod) slouží ke svedení bleskového výboje bezpečnou cestou do země. Při odborně provedené instalaci hromosvodu se lze vyhnout újmě na majetku a zdraví osob v budově zasažené bleskem. Při realizaci se bere v úvahu velikost budovy, typ a tvar, objekty umístěné na střešní konstrukci apod. Úder blesku trvá jen chvíli, ale i přesto je velmi intenzivní. Proud může dosáhnout hodnot až 25 000 A, což v takové síle vede k roztavení a někdy i k odpaření elektroinstalace, kdy dochází k vzniku požáru. K hlavním částem hromosvodu patří jímací zařízení, svody, uzemňovač a zkušební svorka.

Fotovoltaika na klíč | Fotovoltaika Brno | Elektroinstalace