DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Fotovoltaika

Fotovoltaika je způsob přeměny sluneční energie na elektrický proud. Během procesu dochází k fotovoltaickému jevu. Fotony slunečního záření dopadají na solární články umístěné většinou na střešní konstrukci nebo jiných prostranstvích, jako jsou pole apod. Princip fotovoltaického jevu spočívá v tom, že určité materiály, jako jsou například křemík, germanium nebo selenid mědi-india, dokážou absorbovat sluneční záření a uvolnit z nich elektrony. Tyto elektrony se poté pohybují v materiálu a vytvářejí elektrický proud. Ideální situace nastává, když ostré sluneční světlo dopadá přímo na fotovoltaické panely z kolmého úhlu. Fotovoltaická řešení využívají domácnosti i firmy v každém městě. Tato technologie umí ušetřit velkou část z ročních nákladů na energie.

Fotovoltaika Brno | Elektroinstalace | Hromosvody | Mýty o fotovoltaice