Fotovoltaický článek

Home / Slovníček pojmů / Fotovoltaický článek

Fotovoltaický článek je zařízení, které využívá jevu nazývaného fotovoltaický jev k přeměně světelné energie na elektrickou energii. Článek disponuje vlastnostmi určitých materiálů nazývaných fotovoltaické polovodiče, které mají schopnost generovat elektrický proud při osvícení světlem. Základním stavebním prvkem fotovoltaického článku je křemíková destička nebo tenká vrstva polovodiče. Když je tato destička vystavena slunečnímu záření, fotony světla dodávají energii elektronům ve fotovoltaickém polovodiči. Tím se uvolňují elektrony, které jsou následně odděleny a vytvářejí elektrický proud. Fotovoltaické články se často skládají do větších skupin, nazývaných solární panely nebo fotovoltaické moduly, které pak slouží k výrobě elektrické energie ve větším měřítku.

Fotovoltaika na klíč | Fotovoltaika Brno | Elektroinstalace