DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz

Elektron je elementární subatomární částice, která tvoří elektronový obal atomů. Tato částice nemá vnitřní strukturu a není možné ji dále rozložit na menší částice. Elektron nese záporný elektrický náboj rovný elementárnímu náboji a činí přibližně -1,602 × 10^(-19) coulombu. Tento záporný náboj způsobuje přitahování elektronu k jádru atomu, které obsahuje kladně nabitá protony.

Hmotnost elektronu je velmi malá ve srovnání s hmotností protonu a neutronu. Přesná hmotnost elektronu je přibližně 9,109 × 10^(-31) kilogramu. Elektrony se pohybují v obalu atomu tvořeným několika elektronovými obaly nebo orbitaly. Tyto orbitaly jsou prostorové regiony, kde je největší pravděpodobnost nalezení elektronu. Jejich počet a uspořádání určují chemické vlastnosti atomu.

Fotovoltaika na klíč | Solární panely Praha | Fotovoltaika Brno