DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Elektroinstalace

Elektroinstalace zahrnuje několik druhů elektronických zařízení sloužících pro vedení a ovládání elektrického proudu v oblasti jeho výroby, přeměny nebo spotřeby. Hlavním úkolem je přenos slaboproudých signálů nebo elektrické energie. V automobilové dopravě se místo elektroinstalace používá výraz kabeláž. Elektroinstalace se v budovách nachází v elektroinstalačních lištách, v omítce nebo kanálech a žlabech. Spojení vodičů vzniká pomocí pevného (pájení, svařování apod.) nebo rozebíratelného spojení (šrouby, svorky, konektory). Nulový vodič značíme světle modrou barvou, fázový vodič hnědou, černou nebo světle šedou a ochranný vodič pomocí podélných pruhů v zelené a žluté barvě.

Fotovoltaika Brno | Fotovoltaika na klíč