DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Elektřina

Elektřina je fyzikální jev a forma energie spojená s pohybem elektrického náboje. Elektrický náboj je základní vlastností částic, jako jsou elektrony a protony, které mají opačné náboje. Elektřina se projevuje v mnoha různých způsobech, včetně vytváření elektrických polí, průchodu elektrického proudu vodiči nebo vytváření statické elektřiny. Elektřina je důležitou součástí naší každodenní existence. Má také klíčovou roli ve vědě, technologii a průmyslu. Elektromagnetismus spojený s elektřinou je jedním ze základních pilířů moderní fyziky a umožňuje rozvoj elektroniky, telekomunikace, energetiky a dalších oborů.

Fotovoltaika | Fotovoltaika Brno | Elektroinstalace