DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Elektrárna

Elektrárna je zařízení sloužící k výrobě elektrické energie, která se získává přeměnou z obnovitelných nebo neobnovitelných zdrojů.  Jako neobnovitelné zdroje energie považujeme ty, jejichž množství je omezené (spalování fosilních paliv, štěpná reakce v jaderných elektrárnách). Elektrárny pracující s obnovitelnými zdroji řadíme tepelné, vodní, větrné, geotermální nebo solární.  V České republice se elektrická energie začala prvně využívat v roce 1878 v továrnách a podnicích. Vodní a větrné mlýny sloužily jako předchůdci elektráren.

Fotovoltaické panely | Fotovoltaika Brno