DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz
Home / Slovníček pojmů / Distribuční síť

Distribuční síť je infrastruktura, která slouží k distribuci nebo dodávání zboží, služeb nebo energie z centrálního zdroje k jednotlivým uživatelům, zákazníkům nebo spotřebitelům. Tento termín se používá v různých kontextech a v různých odvětvích, jako je například energetika, vodovodní a kanalizační sítě, telekomunikace apod.

V energetice představuje distribuční síť elektrickou nebo plynnou síť, která přenáší energii od výrobních zařízení (elektrárny nebo zemní plynovod) k domácnostem, podnikům a průmyslovým zařízením. Elektrická distribuční síť vede elektřinu z výrobních zdrojů (jako jsou elektrárny na fosilní paliva, jaderné elektrárny nebo obnovitelné zdroje) do vysokonapěťových rozvodných stanic, které dále snižují napětí a distribuují elektřinu do měst, obcí a domácností prostřednictvím nízkonapěťových sítí.

Fotovoltaika | Elektroinstalace | Průmyslové instalace | Fotovoltaika Brno