DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz

Zkratka COP označuje Coefficient of Performance, tedy koeficient výkonu. Jedná se o poměr mezi množstvím tepla vyprodukovaným v tepelném čerpadle a množstvím energie, které je potřebné pro jeho provoz. V podstatě nám říká, s jakou účinností tepelné čerpadlo přeměňuje dodanou energii na teplo. Výslednou hodnotu vyjadřuje číslo nebo procento.  Například tepelné čerpadlo s COP 4 produkuje 4krát více tepla, než je množství energie, které je potřebné pro jeho provoz. To znamená, že tepelné čerpadlo s vyšším COP je efektivnější a může ušetřit energii a náklady na vytápění. Hodnotu COP ovlivňují faktory, jako je teplota okolí, teplota vytápěného prostoru a také účinnost samotného tepelného čerpadla.

Fotovoltaika Brno | Fotovoltaika na klíč