DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz

Pod pojmem blackout se označuje rozsáhlý výpadek elektrického proudu na velkém území. Taková situace může trvat v řádu desítek hodin nebo i několik dní, což má vážné dopady na obyvatelstvo. Dobu trvání obnovy elektrické energie lze ve většině případů jen velmi těžko předvídat. Mezi některé příčiny blackoutu můžeme zařadit například přírodní vlivy, technické poruchy v elektrárně nebo přenosové soustavě, lidský faktor nebo například teroristický útok, který může mít charakter fyzické destrukce nebo kybernetického útoku. V případě vážných následků se vládou vyhlašuje některý z krizových stavů podle konkrétní situace. Pro energetickou nezávislost je výhodnou volbou pořízení fotovoltaiky.

Fotovoltaika Brno | Elektroinstalace | Hromosvody