DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz

Fotovoltaika je navržena tak, aby co nejvíce odolávala nepříznivým vlivům okolního prostředí. Panely si tak snadno poradí s kroupami, silným větrem, bouřkami nebo například sněhovými závěji. Ačkoliv jsou fotovoltaické panely v podstatě bezúdržbové, alespoň jednou za delší čas by se majitelé měli postarat o jejich péči pro zajištění správné funkce. Při silném znečištění panelů muže dojít ke snížení výkonu fotovoltaické elektrárny až o 15 %. Při vážnějších technických poruchách může výkonnost klesnout dokonce až o polovinu.  V tomto článku vám poradíme, jak o panely správně pečovat.

Proč pečovat o fotovoltaiku?

Fotovoltaické panely do určité míry čistí vítr a déšť. V rámci dlouhodobé údržby však není vyhráno, jelikož na panelech i přesto zůstává prach a další nečistoty. První rok po instalaci fotovoltaiky není potřeba žádná zvláštní péče. S dalšími léty však znečištění postupně narůstá vlivem prachu, mastnoty, pylu, ptačích výkalů apod. V prašných lokalitách je situace výrazně horší. Údržba panelů je zapotřebí i v případě většího sklonu jednotlivých panelů a taktéž u kovových dílů. Pokud je fotovoltaika během zimního období dlouhodobě zanesena silnou vrstvou sněhu, na panely tak dopadá mnohem méně světla, což má za následek výrazně nižší výkon.

Jak často čistit fotovoltaické panely
Jak často čistit fotovoltaické panely

Jak často čistit fotovoltaické panely? 

Frekvence pravidelného čištění a údržby fotovoltaických panelů se odvíjí od několika faktorů, jako je typ fotovoltaiky, lokalita jejich umístění včetně klimatických podmínek nebo například úhlu, pod kterým jsou panely instalovány. Čím je sklon vyšší, tím je údržba méně náročná. V městských částech postačí věnovat se čištění panelů jednou až dvakrát ročně. Pokud se fotovoltaická elektrárna nachází poblíž průmyslové nebo zemědělské oblasti, situace se výrazně zhoršuje. V takovém případě se vyplatí čistit fotovoltaické panely i čtyřikrát ročně. Stejné doporučení platí pro místa poblíž frekventovaných silnic, s velkým výskytem ptactva nebo obecně na méně deštivých lokalitách.

Nástroje pro čištění fotovoltaiky   

Fotovoltaické panely je ideální čistit v době, kdy na ně nedopadá příliš slunečního záření. Vhodná situace se naskýtá během ranních hodin, v pozdním odpoledni nebo během oblačného počasí. Ráno je čištění snadnější díky výskytu rosy. Před zahájením samotného čištění se ujistěte, že je zařízení kompletně odpojeno včetně izolátorů.

Nejprve je potřeba panely očistit od hrubých nečistot například smetákem a poté je opláchnout vodou. U čistících přípravků je nutné brát zřetel na to, aby nepoškodily povrch fotovoltaiky (chemické prostředky, ocet, sůl apod.). Stejná situace je i v případě vysokotlakých čističů, které v případě nevhodného zacházení mohou zařízení poškodit. V rámci péče o fotovoltaiku nezapomeňte pečovat také o okolní zeleň, která může vrhat stín. V horším případě může dojít i k pádu dřevin na jednotlivé části systému.

Slovo závěrem  

Pokud si nejste jistí, jak správně provést čištění fotovoltaických nebo solárních panelů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Pokud jste během čištění narazili na mechanická poškození u fotovoltaického zařízení, naši specialisté jsou připraveni provést veškeré nutné opravy, aby vaše fotovoltaika i nadále správně plnila svoji funkci.