DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz

Jste zmateni rozdílem mezi solárními panely a fotovoltaickými panely? Přestože se tyto dva názvy dost často zaměňují, jedná se o dvě odlišné části solárního systému. Chcete-li zjistit, jaký je mezi nimi rozdíl a jak je správně používat, čtěte dále.

Fotovoltaické panely a jejich účel

Nejprve si vysvětlíme, jakou roli hrají fotovoltaické články v solárním FV systému. Solární články vyrábějí elektřinu prostřednictvím fotovoltaického efektu, kdy sluneční světlo vytváří elektrickou energii v některých materiálech tím, že uvolňuje jejich vnější elektrony.

Aniž bychom zabíhali do technických detailů, fotovoltaika Danso elektro může být vyrobena z monokrystalického nebo polykrystalického materiálu a skládá se z několika vrstev, z nichž nejdůležitější jsou dva polovodiče uprostřed. Vrchní polovodič je záporná vrstva, protože atomy materiálu obsahují další elektrony, které nesou záporný náboj. Naopak spodní polovodič je kladná vrstva, protože atomy materiálu mají chybějící elektrony.

Když sluneční světlo dopadne na horní polovodič, uvolněné elektrony se excitují, uvolní se a pak jsou přitahovány ke kladné vrstvě pod ním. Mezi oběma vrstvami se vytvoří bariéra, protože vodiče na obou vrstvách nutí elektrony cestovat po článku a vytvářet tak elektrický proud. Vodiče pak tento proud vytlačí z článku do elektrické zátěže, která zachycuje energii, kterou fotovoltaický panel vyrobil. Elektrony nakonec znovu vstoupí do článku a proces se opakuje. Takto funguje fotovoltaická elektrárna.

Solární panely a jejich účel

Vzhledem k tomu, že fotovoltaické články vyrábějí pouze omezené množství energie, je proto k vytvoření solárního panelu připojeno mnoho článků. Více solárních článků společně vytváří vyšší proudy, a tím i více energie. Kromě toho, díky spojením více článků dohromady, funguje solární panel jako ochranné pouzdro pro existenci všech článků. To znamená, že solární články jsou méně náchylné k poškození vnějšími vlivy, včetně nepříznivého počasí, například krupobitím.

Stejnosměrný proud generovaný solárními panely je pak směrována do centrálního střídače nebo mikrostřídače (mikro invertoru), v závislosti na nastavení vašeho systému, kde je přeměněna na střídavý proud, který lze využívat v celé domácnosti.

Další termín, se kterým jste se mohli setkat, je fotovoltaické pole, které se jednoduše používá k označení systému, který se skládá z více fotovoltaických panelů.

Počet článků v panelu závisí na konkrétní značce a velikosti, kterou si vyberete, běžně se však používá 60 a 72 článků v jednom panelu. Solární elektrárna Danso elektro.

Fotovoltaika jako celek

Jak můžete vidět, fotovoltaické články a panely jsou nedílnou a úzce propojenou součástí solárního fotovoltaického systému. Fotovoltaické články jsou hlavní součástí, která tvoří solární panel, zatímco solární panely jsou důležitou součástí tvořící solární systém.

Zatímco jeden fotovoltaický článek je schopen přeměnit sluneční světlo na elektřinu sám o sobě, panel je nezbytný pro spojení a nasměrování energetického výkonu mnoha článků do vašeho střídače a domova.

Zjednodušeně řečeno, fotovoltaické panely slouží k přeměně tepelné energie na elektřinu, zatímco solární panely slouží k přeměně slunečního záření na teplo. V podstatě se vzájemně doplňují.

Pro více informací o kvalitních fotovoltaikách či přizpůsobení solárních panelů pro váš domov nás kontaktujte na čísle +420 777 118 462 nebo e-mailem solar@danso.cz. Nabízíme i nezávazné konzultace a poradenství.