DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz

Fotovoltaika - často kladené dotazy

V naší sekci často kladených dotazů naleznete odpovědi na všechny důležité otázky týkající se fotovoltaiky a solárních panelů včetně údržby, instalace nebo například financování. Fotovoltaika je stále více na vzestupu, a proto je nezbytné mít k dispozici informačního průvodce pro všechny, kteří plánují investici do fotovoltaiky na klíč.  

Bez ohledu na to, zda jste v oblasti fotovoltaiky začátečníci nebo máte již pokročilé znalosti, v této sekci najdete užitečné informace, které vám pomohou lépe pochopit tuto stále se rozvíjející oblast. Pokud máte jakékoliv další otázky, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat!

1) Kolik ušetřím ročně za energie s fotovoltaikou?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží na více faktorech, například jaký typ fotovoltaické elektrárny vlastníte a jakou spotřebu má vaše domácnost. Úspora se odvíjí taky od aktuálních cen energií a může tak být v řádu tisíců až desetitisíců, například můžete ušetřit mezi 7 000 – 60 000 Kč.

Výši úspor výrazně ovlivňuje velikost fve elektrárny, umístění fotovoltaických panelů včetně možného stínění, výše spotřeby elektřiny v domácnosti spolu s cenou nebo například využití dotace na fotovoltaiku s programem Nová zelená úsporám.

2) Za jak dlouho se mi vrátí počáteční investice z fotovoltaiky?

Záleží na velikosti, typu solární elektrárny, a taky na dalších faktorech jako je např. spotřeba elektřiny, způsob financování apod.

V průměru se pohybuje návratnost investice kolem 6–10 let. Po této době začnete výrazně šetřit na energiích, protože budete mít vlastní zdroj elektřiny. Mějte na paměti, že fotovoltaické panely mají životnost 25 až 30 let, takže po dosažení návratnosti investice si budete moci užívat mnoho let bezplatné elektřiny.

3) Jak dlouho trvá instalace fotovoltaických panelů?

Montáž fotovoltaických elektráren máme hotovou do 3 dnů. Avšak celý proces od samotné poptávky po instalaci může trvat až 3 měsíce. Instalace je v ceně nabídky.

Vše se odvíjí především od velikosti instalované plochy, zda se jedná například o malý rekreační objekt nebo velkou komerční budovu. Důležité je také zohlednit čas potřebný na administrativní procesy, jako je získání povolení a plánování. Naši profesionálové vám v rámci projektu mohou poskytnout předběžný harmonogram práce.

4) Kam můžu panely fotovoltaiky umístit?

Bez ohledu na to, jaký typ střechy máte, řešení máme pro všechny možné typy střech. Naše fotovoltaická elektrárna může být instalována i na staré budovy, ovšem za předpokladu, že jsou stabilní.

Pokud nemáte vhodnou střechu nebo chcete maximalizovat účinnost vašeho systému, můžete panely umístit na zahradu nebo pozemek kolem vašeho domu. Řešením může být i fasáda budovy, solární stěna, terasa nebo pergola.

5) Je fotovoltaika vhodná i pro naše podnebí?

Ano. Fotovoltaická elektrárna je v našich podmínkách stejně vhodná jako kdekoliv jinde, i přes časté změny počasí a střídání ročních období. Jedná se o výhodný způsob, jak si samostatně vyrábět elektřinu a zároveň šetřit životní prostředí.

Fotovoltaické panely spolehlivě generují elektřinu i během zimního období. Důležité je zajistit, aby byl váš solární systém pravidelně udržován což zajišťuje maximální efektivitu i v náročných klimatických podmínkách. Pro optimální výsledky doporučujeme konzultaci s našimi odborníky na fotovoltaiku.

6) Co je fotovoltaika a jak funguje?

Fotovoltaika, která se skládá z fotovoltaických panelů, shromažďuje sluneční energii a přeměňuje ji na elektrickou energii. Tato elektrická energie pak jde přes střídač (transformátor) do všech spotřebičů. Energii byste měli ukládat do baterií kdykoliv je to možné. Solární panel totiž někdy vyrábí více a někdy méně elektřiny.

Celý proces je ekologicky šetrný, protože nevyžaduje spalování fosilních paliv a nevytváří emise skleníkových plynů. Fotovoltaické panely jsou tedy udržitelným způsobem výroby elektrické energie výrazně snižující vaše energetické náklady.

7) Co je to fotovoltaický jev?

Fotovoltaický jev je základní fyzikální princip, na kterém fungují fotovoltaické panely. Při tomto jevu se světelná energie, obvykle ve formě slunečního záření, přeměňuje na elektrickou energii.

Princip fungování fotovoltaického jevu spočívá v tom, že sluneční záření obsahuje fotony, které dopadají na povrch fotovoltaického materiálu, obvykle na povrch krystalu křemíku. Tyto fotony dodají energii elektronům v atomární struktuře materiálu, což způsobí, že elektrony se uvolní a vytvoří elektrický proud. Tento proud může být zachycen a využit k napájení elektrických zařízení.

8) Kolik let poskytujete záruku vaší fotovoltaiky?

U solárních panelů je záruka 30 let na 80 % výkonu, na mechanické součásti panelů 12 let. V případě střídače může činit záruka až 20 let. Na baterie 10 roků. Na ostatní komponenty, jako jsou jističe, elektroměry či přepěťové ochrany dostanete garanci 2 roky.

Jednotlivé součástky a veškeré komponenty nám dodávají spolehliví partneři, kteří vám mohou zaručit 100 % kvalitu a výkon fotovoltaické elektrárny. Tento fakt má významný podíl na délce životnosti fotovoltaiky.

9) Co je to vlastní spotřeba energie a jak funguje?

Vlastní spotřeba energie se týká přímo spotřeby vyrobené elektrické energie z fotovoltaických panelů v místě její výroby. Tuto energii můžete využít v domácnosti, přičemž přebytek energie se ukládá do baterií nebo odevzdává do distribuční sítě, kde se stává zdrojem pro ostatní spotřebitele.

Celý koncept spočívá v tom, že se snažíte co nejvíce využít elektřinu, kterou váš fotovoltaický systém produkuje, abyste minimalizovali nákup elektřiny od dodavatele. Tím se snižují vaše energetické náklady a můžete dosáhnout energetické nezávislosti. Mnoho lidí také investuje do baterií pro skladování přebytku energie a její použití během nepřízně počasí.

10) Je nutné mít stavební povolení pro instalaci fotovoltaických panelů?

V závislosti na velikosti a umístění instalace může být nutné získat stavební povolení. Je důležité konzultovat povolení se stavebním úřadem, než se pustíte do instalace panelů.

Stavební povolení je povinné, pokud plánujete instalovat fotovoltaický systém na novou stavbu, která dosud neexistuje, nebo pokud budete provádět rozsáhlé stavební úpravy na stávající budově, které mohou ovlivnit její stabilitu nebo vzhled. V některých případech není stavební povolení potřebné, ale je nutné ohlásit stavbu, obzvláště u systémů s výkonem do určitého limitu. Malé fve systémy mohou být od stavebního povolení osvobozeny.

Můžeme vám poradit?

11) Kolik let vydrží fotovoltaické panely?

Fotovoltaické panely mají obvyklou životnost 25-30 let. Délka životnosti závisí na mnoha faktorech, jako jsou kvalita materiálů, úroveň údržby, povětrnostní podmínky a další.

Pravidelná údržba, jako je čištění fotovoltaických panelů a pravidelné revize, mohou prodloužit životnost panelů. Zajištění, aby byly panely v dobrém stavu a bez překážek, které by mohly snižovat jejich výkon, je klíčové.

12) Kolik stojí fotovoltaické panely?

Výsledná cena za fotovoltaiku se odvíjí od typu panelů, jejich výkonu, materiálu a dalších faktorech. Pro nezávaznou poptávku doporučujeme vyplnit náš nezávazný formulář. Naši specialisté vám poté poskytnou odhad nákladů pro váš projekt.

Základním parametrem je velikost fotovoltaického systému. S velikostí celého systému rostou i konečné náklady na projekt.  Náklady na instalaci zahrnují práci instalatéra, přípravu místa pro fotovoltaiku a případné úpravy elektrického systému. Naši specialisté vám v případě zájmu pomohou s vyřízením dotace v rámci projektu NZÚ, čímž lze výrazně snížit náklady na projekt.

13) Jaké jsou výhody fotovoltaických panelů?

Mezi hlavní výhody fotovoltaických panelů patří produkce čisté a obnovitelné energie, úspora na nákladech za elektřinu, snížení emisí skleníkových plynů a možnost získat dotace na investici.

Fotovoltaické panely zároveň zvyšují hodnotu nemovitosti. Během výpadku elektrického proudu máte k dispozici záložní zdroj pro zachování provozu různých spotřebičů.

14) Jakou roli hraje orientace panelů na střeše?

Správná orientace panelů na střeše je klíčová pro získání maximálního výkonu. Nejúčinnější je nasměrování na jih. Správná orientace panelů může zvýšit výkon až o 30 %.

Důležitý je také úhel náklonu panelů. Na území ČR se většinou doporučuje náklon 30–35 stupňů pro maximální zachycení slunečního záření. Při plánování instalace by měla být orientace pečlivě zvážena s ohledem klimatické podmínky a stínění, které může ovlivnit výkon.

15) Jak často je nutné provádět údržbu fotovoltaických panelů?

Fotovoltaické panely jsou velmi odolné a vyžadují minimální údržbu. Doporučuje se pravidelné čištění panelů od prachu a nečistot, což může být prováděno alespoň dvakrát ročně. Důležité je také kontrolovat výkon a funkčnost panelů a případné problémy řešit co nejdříve s našimi specialisty.

Pravidelná údržba může zvýšit efektivitu fotovoltaických panelů a prodloužit jejich životnost. Mějte však na paměti, že údržba by měla být prováděna opatrně, aby nedošlo k poškození panelů nebo elektrických součástí. Další informace se můžete dočíst v našem článku – Jak čistit fotovoltaické panely.

16) Jak fungují fotovoltaické panely v zimě?

Fotovoltaické panely fungují i v zimě tím, že přeměňují sluneční záření na elektřinu. I když jsou dny kratší a teploty nižší, jsou-li panely osvětleny slunečními paprsky, stále produkují elektrickou energii.

Nízké teploty mohou zvýšit účinnost fotovoltaických panelů. Ve skutečnosti mají některé typy panelů, zejména monokrystalické panely, lepší výkon při nižších teplotách. Pokrytí panelů sněhem může snížit jejich výkon, protože sníh odráží sluneční světlo. Díky sklonu panelů však bude sníh většinou sklouzávat dolů po ohřátí slunečním světlem.

17) Jaké mají fotovoltaické panely vliv na hodnotu nemovitosti?

Fotovoltaický systém je investice do budoucnosti. To může přilákat kupce, kteří chtějí v dlouhodobém horizontu ušetřit na energetických nákladech. Fotovoltaické panely mohou také zlepšit energetickou účinnost nemovitosti. To může znamenat, že budete moci nabídnout budoucím kupcům více energeticky efektivní a cenově dostupné bydlení.

Majitelé fotovoltaiky mohou také využít daňových úlev a dotací, což zvyšuje atraktivitu nemovitosti. Stále více lidí upřednostňuje ekologickou šetrnost a snížení uhlíkové stopy, což díky fotovoltaice není problém.

18) Je fotovoltaika vhodná i pro průmyslové a komerční budovy?

Ano, fotovoltaické systémy jsou vhodné pro budovy různého typu, ať už se jedná o firmy a haly, průmyslové objekty, obchodní centra, školy apod. Je však důležité provést analýzu návratnosti investice (ROI) a zhodnotit, jaký solární systém nejlépe vyhovuje specifickým potřebám a podmínkám daného podniku.

Průmyslové a komerční budovy mají obvykle vysokou spotřebu energie. Instalací fotovoltaických panelů mohou tyto budovy snížit své náklady na elektřinu a zvýšit svou energetickou efektivitu. Naši specialisté hravě zvládnou návrh a implementaci fotovoltaiky pro jakoukoliv nemovitost včetně průmyslových a komerčních budov.

19) Jak ukládat solární energii?

Skladování solární energie je možné skrze baterie pro fotovoltaiku nebo systémy pro akumulaci energie. Tyto baterie fungují tak, že během slunečného počasí uchovávají nadbytečnou energii vyrobenou fotovoltaickými panely pro pozdější využití například v noci nebo během nepříznivého počasí.

U solárních panelů sloužících pro ohřev je situace obdobná. Toto teplo může být uloženo a využito později, například pro vytápění nebo ohřev vody v domácnosti nebo firmě přes tepelné čerpadlo.

20) Co dělat v případě poruchy fotovoltaického systému?

Prvním krokem je vizuální kontrola celého systému. Zjistěte, nejsou-li viditelné žádné problémy, jako je poškozený panel, roztržený kabel nebo odtržený konektor. Zkontrolujte monitorovací aplikaci nebo software, zda nejsou zaznamenány anomálie v produkci energie. Pokud dojde k požáru nebo jiné nebezpečné situaci v souvislosti s fotovoltaikou, obraťte se na tísňovou linku a postupujte podle pokynů hasičů.

V případě poruchy fotovoltaického systému nebo podezření na špatnou funkčnost fotovoltaiky nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. Naši specialisté se rádi postarají o diagnostiku a opravu vašeho fotovoltaického systému.