DanSo elektro

Spálená 480/1. 603 00 Brno - Trnitá
+420 774 135 231, +420 777 687 602
solar@danso.cz

V dnešní době, kdy stále více lidí hledá způsoby, jak ušetřit za energie, získává solární energie z fotovoltaických panelů stále větší popularitu jako čistý a obnovitelný způsob výroby elektřiny. I přesto se kolem fotovoltaiky objevují různé mýty a nedorozumění, která mohou bránit lidem v rozhodnutí pořídit si fotovoltaické panely na klíč. V tomto článku se zaměříme na rozklíčování nejčastějších mýtů kolem solární energie a poskytneme vám pravdivý pohled na tuto inovativní a udržitelnou energetickou alternativu. Odbourání častých omylů vám pomůže lépe porozumět přínosům, možnostem a udržitelnosti, které fotovoltaická elektrárna nabízí.

1. Fotovoltaika mí příliš vysoké pořizovací náklady 

Mýtus o vysokých pořizovacích nákladech na solární systémy byl pravděpodobně pravdivý před několika desetiletími, ale současná realita je odlišná. Původní investice do solárního systému může být zprvu vyšší, avšak v dlouhodobém horizontu jsou tyto náklady daleko nižší než tradiční metody získávání energie. Technologický pokrok a rostoucí konkurence v odvětví fotovoltaiky vedou ke snižování cen solárních panelů a souvisejícího vybavení.

Navíc zde existuje několik finančních podpor a dotací od vlád a organizací, jako je například Nová zelená úsporám, která snižuje počáteční náklady a zkracuje čas návratnosti investice. Rovněž je k dispozici leasing a financování, který umožňuje uhrazení formou splátek, což snižuje počáteční finanční zátěž. Důležité je také zohlednit, že fotovoltaické panely jsou dlouhodobou investicí. Po splacení nákladů na pořízení začnou solární panely generovat elektřinu zdarma a mohou vám ušetřit značné množství peněz na účtech za elektřinu v průběhu času. Tato úspora v průběhu životnosti solárního systému výrazně převáží počáteční náklady.

2. Instalace fotovoltaiky je příliš složitá

V současné době je instalace fotovoltaických panelů relativně jednoduchá a standardizovaná, což usnadňuje proces jak pro profesionální instalatéry, tak pro majitele domů. Odborníci z DANSO ELEKTRO mají široké zkušenosti a školení v oblasti instalace fotovoltaických systémů. Před samotnou instalací provedou důkladné posouzení vašeho projektu, aby navrhli optimální konfiguraci pro solární panely. Moderní technologie a standardizované postupy výrazně snižují riziko chyb a komplikací během instalace.

Pokud si však přejete instalovat solární systém na vlastní pěst, jsou pro vás k dispozici solární sady pro instalaci svépomocí. Tyto sady obsahují vše, co potřebujete pro instalaci fotovoltaického systému a jsou doprovázeny podrobnými návody, což vám umožní provést samostatnou montáž, pokud máte základní technické dovednosti. Je důležité mít na paměti, že správná instalace je klíčovým faktorem pro optimální výkon a dlouhou životnost solárního systému. Pokud si nejste jisti, je vždy nejlepší volbou kontaktovat naše profesionály s příslušnými zkušenostmi a kvalifikacemi.

3. Fotovoltaické panely pokrývají celou střechu

Mnoho lidí se stále domnívá, že instalace fotovoltaiky znamená pokrytí celé střechy solárními panely, což však není pravda. Moderní fotovoltaické systémy jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a přizpůsobitelné různým střešním tvarům a velikostem. Optimální umístění fotovoltaických panelů závisí na mnoha faktorech, jako jsou orientace domu, sklon střechy, stínění a další. Instalatéři solárních systémů mají znalosti a nástroje, které jim umožňují efektivně naplánovat a umístit panely tak, aby získaly co nejvíce sluneční energie.

Pro instalaci fotovoltaických panelů existují i alternativní řešení, jako jsou solární pergoly, stany nebo solární fasády. Tyto možnosti mohou být vhodné pro lidi, kteří nemohou nebo nechtějí umístit panely na střechu, a přesto chtějí využít solární energii. Výběr správného umístění panelů je součástí návrhu a plánování solárního systému. Odborníci z DANSO ELEKTRO jsou vyškoleni, aby vám doporučili nejlepší možné umístění panelů s ohledem na vaše potřeby a podmínky.

fotovoltaika nepokrývá celou střechu

4. Solární panely vyžadují časté opravy

Další mýtus pramení z představy, že fotovoltaické systémy vyžadují časté a drahé opravy, což snižuje jejich dlouhodobý ekonomický přínos. Ve skutečnosti jsou fotovoltaické panely konstruovány tak, aby vydržely po mnoho desetiletí s minimální údržbou.

Moderní solární panely jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a mají dlouhou životnost, obvykle 25 let a více. Průběžné náklady na údržbu jsou minimální a obvykle se omezují na kontrolu systému a pravidelné čištění panelů. Přestože je možné, že se některé části systému mohou v průběhu let opotřebovat a vyžadovat výměnu, tyto náklady jsou předvídatelné a často jsou stále výrazně nižší než úspory, které solární systém generuje v průběhu času. Naše firma DANSO ELEKTRO navíc garantuje ke svým produktům bezplatné revize a opravy.

Celkově lze říci, že solární systémy jsou spolehlivé a dlouhodobě ekonomicky výhodné, i přes občasné náklady na údržbu a opravy, které jsou běžné u všech druhů energetických zařízení.

5. Na fotovoltaiku musím mít vlastní dům

Solární panely nemusí být umístěny pouze na střeše rodinného domu. Existují různé alternativní možnosti pro instalaci fotovoltaického systému, které umožňují využívat solární energii i v případě, že nevlastníte dům. To zahrnuje například solární pergoly, solární fasády nebo soustavy s bateriemi, které lze nainstalovat i v menších prostorech.

V některých případech můžete využít i sdílené solární systémy, v rámci kterých sdílíte solární energii s ostatními obyvateli v rámci komunity, aniž byste museli mít vlastní systém přímo na svém domě. Také se stále více prosazují fotovoltaické projekty v oblasti pronájmů a nájemního bydlení, kde majitelé nemovitostí instalují fotovoltaické panely a nájemníci pak mohou využívat část vyrobené energie.

Tento trend ukazuje, že solární energie je dostupná pro širokou veřejnost, bez ohledu na to, zda vlastníte dům nebo byt, a že se vývoj v oblasti solárních technologií zaměřuje na zvyšování dostupnosti a flexibilitu pro různé typy bydlení.

6. Fotovoltaická elektrárna nefunguje v chladných oblastech

Někdy se objevuje přesvědčení, že solární systémy nejsou účinné nebo vhodné pro oblasti s chladným nebo mrazivým podnebím. Tento mýtus vychází z domněnky, že fotovoltaická elektrárna potřebuje vysoké, ne-li tropické teploty pro efektivní fungování.

Fotovoltaika je navržena tak, aby využívala světlo a nikoliv teplo. Ve skutečnosti může tato technologie fungovat lépe v chladných podmínkách, protože vyšší teploty mohou způsobit degradaci výkonu panelů. Moderní solární technologie jsou koncipovány tak, aby byli účinné v širokém rozmezí teplot, od extrémního chladu po horko. Ve studených oblastech s dostatkem slunečního svitu jsou solární panely stále schopné generovat dostatek elektřiny.

Dokonce i v zimních měsících, kdy jsou dny kratší a slunce nesvítí přes den tak dlouho, jsou fotovoltaické systémy schopny efektivně produkovat energii. Pokroky v technologii baterií umožňují ukládání energie během slunečných dnů a její využití v době nízkého slunečního svitu.

7. Solární systémy narušují okolní prostředí

Lidé se taktéž mnohdy obávají, že solární panely mohou ovlivnit faunu a floru v okolí, způsobit odraz slunečního světla nebo zabírat cenné plochy. Jednou z hlavních výhod fotovoltaiky je ohleduplnost k životnímu prostředí. Fotovoltaické panely nevytváří během provozu hluk, neprodukují emise ani žádné škodlivé látky. Navíc také zlepšují životní prostředí tím, že snižují závislost na fosilních palivech a snižují emise skleníkových plynů.

Pro zabránění odrazu světla disponuje fotovoltaika antireflexními povlaky. Kromě toho lze solární panely instalovat na střechách budov, průmyslových areálech nebo na jiných plochách, které by jinak nebyly intenzivně využívány. Nutno také dodat, že většina panelů je vyrobena z recyklovatelných materiálů a mnoho výrobců se zavázalo ke zodpovědnému zpracování a recyklaci svých produktů po skončení životnosti.

8. Uchovávání solární energie je obtížné

V oblasti skladování energie došlo v posledních letech k průlomovým technologickým pokrokům, což zvyšuje efektivitu a dostupnost skladovacích řešení. V současné době existuje několik technologií pro skladování solární energie. Nejčastěji se využívají baterie pro fotovoltaiku s lithium-iontovými články, které nabízejí vysokou energetickou hustotu, dlouhou životnost a rychlé nabíjení.

Tyto technologie umožňují ukládat přebytečnou energii, která je vyprodukována během slunných dnů, a používat ji v době, kdy sluneční záření není k dispozici, jako je noc nebo během nepříznivého počasí. Skladování energie má klíčový význam pro integrování obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, do energetických sítí. Celkově lze říci, že se skladováním energie z fotovoltaických systémů se aktivně pracuje a technologický vývoj v této oblasti posouvá možnosti využití solární energie do nových dimenzí.

instalace fotovoltaiky a skladování solární energie

Překonejte mýty a využívejte fotovoltaiku naplno!

Fotovoltaické systémy jsou technologicky pokročilé, účinné a ekologicky šetrné. Mýty a dezinformace, které se kolem nich objevují, mohou odrazovat potenciální majitele od využívání této cenné technologie. Je nezbytně důležité být informován a spoléhat na ověřené zdroje při posuzování faktů o fotovoltaických panelech.

Tyto systémy mají pozitivní dopad na naše životní prostředí a mohou vést k dlouhodobým úsporám nákladů za energie. Ačkoli některé starší předsudky mohou zůstat, vědecké a technologické pokroky rychle odstraňují všechny pochybnosti a fotovoltaické systémy se stávají stále běžnější součástí našeho života.

Pokud se chcete dozvědět více informací o fotovoltaických systémech a solární energii, navštivte naši sekci Fotovoltaika – často kladené dotazy nebo nás kdykoliv kontaktujte přes uvedený formulář. Naši specialisté jsou tu vždy pro vás. Fotovoltaické panely instalujeme po celém území ČR. Pokud jste z Brna a blízkého okolí, navštivte také náš web Fotovoltaika Brno.